Open 7/7

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Open 7/7

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Metae: advies en expertise in landmeetkunde, vastgoed en stedenbouw

Flexibele landmeetkunde

Als aannemer in wegen- of woningbouw wilt u zo snel mogelijk een meting van uw terrein. Het dynamische bureau Metae verwerkt alle metingen automatisch, zodat u in een mum van tijd uw kwaliteitsvolle plannen ontvangt. Dankzij de moderne, efficiënte uitrusting van Metae krijgt u die digitaal of analoog.

 

Ook voor burgerlijke bouwkunde, overheids- of nutsbedrijven en industrie voert Metae nauwkeurige metingen uit. Of het bureau maakt uw verkavelingsdossier op, meet uw gevel na, bepaalt het waterpeil topografisch, doet een detailmeting van uw gebied en lijnt uw machines uit. Want dankzij voortdurende bijscholing en modernisering weet Metae met alle toepassingen raad.

 

Actuele schattingen

Van moestuin tot kasteel: Metae schat uw eigendom naar waarde. Dankzij een continue stroom aan schattingen en een grote databank die up-to-date is, hebben de medewerkers een goed zicht op de marktprijzen. Ze volgen de trends op de voet en hebben een neus voor verschuivingen.

Particulier, notaris, bank of makelaar? Metae biedt u een professioneel verslag, met eventueel een technische analyse, liggings- of detailplan en digitale foto’s. Of het stelt de plaatsbeschrijving bij uw (ver)huur of (ver)koop op.

 

Specialist in stedenbouwkundig onderzoek

Zijn er in uw gemeente specifieke metingen nodig om het geografische informatiesysteem (GIS) aan te vullen? Metae is uw specialist. Het team adviseert u over de juridische kant van ruimtelijke ordening, pacht en vastgoed. Het voert stedenbouwkundig en planologisch onderzoek uit en bestudeert wegenbouw en infrastructuur.

 

Metae is expert in landmeetkunde, gedetailleerde schattingen en stedenbouwkundig onderzoek. Contacteer het bureau voor advies of een opdracht.

Landmeters - Schatters

U kan een beroep op ons doen voor:

  • Landmeetkunde
  • Plaatsbeschrijving
  • Verkavelingsdossiers
  • Detailmetingen
  • GPS-metingen
  • Gevelmetingen
  • Consulting
  • ...

Bezoek onze website voor alle informatie!

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten